Information

Vänligen läs denna integritetspolicy som rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. WeDo behandlar dina personuppgifter I enlighet med tillämplig lag. Nedan beskrivs hur WeDo Badrum behandlar dina personuppgifter som kund inom vår verksamhet. Vi förklarar vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte.

Begrepp

Nedan kommer förklaring på vad olika begrepp innebär
-personuppgifter betyder varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det är till exempel ett namn, personnummer, lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikation.
– behandling betyder en åtgärd beträffande personuppgifter som till exempel registrering, organisering, bearbetning, strukturering och lagring.

Syftet med behandligen

Vi behandlar dina personuppgifter i syftet att tillhandahålla, hantera och administrera din offert och bokning samt leverera varor och tjäster. Personuppgifterna kommer också att behandlas för att informera, kommunicera och besvara förfrågningar till och från dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Följande personuppgifter kan vi komma att hantera och kan hänföras till dig som kund.

-namn
-personnummer
-adress
-fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer
-e-postadress
-telefonnummer
-orderinformation
-annan information som du lämnar vid din kontakt med oss

Underleverantör och tredje part

Vi använder oss av underleverantör med vilka vi kommer att dela vissa av dina personuppgifter. Dessa underleverantörer hjälper oss att leverera de varor och tjänster som finns i vårt avtal med dig. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas till och behandlas av Skatteverket i samband med ansökan av Rotutbetalning.

Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till betaltjänst leverantör för att kunna få betalt från dig.

Vi kan även, till följd av lag, domstol eller myndighetsbeslut, behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, till exempel, enligt Skattelagen och Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet.

Det kan förekommer länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av WeDo Badrum. WeDo ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla ändamålet med behandlingen. Offerter som inte leder till bokning kommer att raderas på ett säkert sätt inom 1 år. Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att fullgöra lagliga skyldigheter, exempelvis, bokföringsskyldigheten, i den utsträckning och under den tid som framgår av lag.

Skydd av dina personuppgifter

WeDo vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot till exempel förlust och obehörig åtkomst. Endast behörig personal som behöver uppgifterna för att fullgöra avtalet med dig har tillgång till dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter samt begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och vår hantering av dem.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och även komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet för vilka de samlades in eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att begära begränsning för användningen av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade, detta gäller inte när vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra enligt lag.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett elektroniskt format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätta att lämna in klagomål på vår användning av dina personuppgifter till oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Användning av Cookies

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, senast ändrad genom SFS 2018:366, ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vi använder Cookies för att förbättra webbsidan för användaren eller ge statistik om användandet av hemsidan i syfte att optimera användarens upplevelse på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. WeDo Badrum sparar ingen personlig information via Cookies, och information om besökaren kan inte spåras av oss via Cookies. En Cookie kan inte heller starta program.

Nytt badrum
på 10 dagar

Genom vår unika arbetsmetod renoverar vi ditt badrum på 10 dagar.

Vår unika kvalitetssäkring

I kvalitétspärmen dokumenterar vi renoveringen grundligt och noga så att du kan vara delaktig i varje steg.

Vad kostar ett nytt badrum?

 Fyll i dina uppgifter i vårt offertformulär så återkommer vi med den bästa lösningen för dig.

info@wedobadrum.se 
Tel: 0771-311 300
Kryddstigen 8
802 92 Gävle