ROT-Avdraget

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste ni:
 • Vara obegränsat skattskyldig i Sverige
 • Vara minst 18 år
 • Ha haft utgifter för HUS-tjänster (ROT och RUT kallas tillsammans för HUS-tjänster)
 • Vara ägare till småhus eller bostadsrätt.
 • Ha kostnader som är hänförliga till ert/ditt eller dina föräldrars hushåll
ROT-Avdraget är på 30%

Rotavdraget motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år. Det är en skattereduktion och skatten kan aldrig minska till mindre än 0. Ni kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än vad ni ska betala i slutlig skatt efter att era avdrag är gjorda.

Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen. Det innebär att ni som köpare får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten.

Ni som kund:
 • Får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan
 • Får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare
 • Ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration
För att kunna göra ROT-avdrag på fakturan
behöver vi följande information från er:
 • Namn och personnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Bostadsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer

Vill ni veta mer om ROT så hittar ni utförligare information på Skatteverkets och Boverkets hemsida:

Nytt badrum
på 10 dagar

Genom vår unika arbetsmetod renoverar vi ditt badrum på 10 dagar.

Vår unika kvalitetssäkring

I kvalitétspärmen dokumenterar vi renoveringen grundligt och noga så att du kan vara delaktig i varje steg.

Vad kostar ett nytt badrum?

 Fyll i dina uppgifter i vårt offertformulär så återkommer vi med den bästa lösningen för dig.

info@wedobadrum.se 
Tel: 0771-311 300
Kryddstigen 8
802 92 Gävle